избрано

Черноморска хамсия

 

Черноморска хамсия, Anchovy (Engraulis encrasicholus ponticus)

Дължина на тялото до 20 см, тегло до 30 г. Разпространение: Черноморската хамсия е подвид на вида Engraulis encrasicholus, обитаващ северо-източната част на Атлантическия океан, Средиземно, Черно и Азовско море. Биология: типична стадна морска риба. Напролет мигрира на юг за размножаване и отхранване. Живее до 5 - 6 години. Съзрява полово на 1 година. Размножава се от май до септември. Храни се със зоопланктон. Има голямо стопанско значение за Черно море.

Още...

бюлетин