избрано

Писия

Писия, Flounder (Platichtys flasus luscus)

Дължина на тялото до 25 - 30 см, тегло до 400 г. Тялото е несиметрично, силно странично сплеснато. По протежение на основата на гръбната и аналната перка се наблюдават дребни шиповидни костни зрънца. Зад очите и над хрилното капаче има костен гребен. Разпространение: в Черно и Азовско море и прилежащите им лимани, крайморски езера и устия на реки. Биология: крайбрежна дънна риба. Понася големи колебания в солеността. Съзрява полово на 2 - 3 години. Живее до 10 години. Храни се с червеи, дребни риби, ракообразни и мекотели. Числеността и е критично маналена поради загубата на местообитания и антропогенния натиск. Няма стопанско значение.

Още...

бюлетин