Новини

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с предстоящо отдаване под наем на язовири

Във връзка с предстоящо отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовири: „Баниска“ – община Бяла; „Фисек“ – община Търговище, „Извор“ – община Радомир, „Поляница“ – община Търговище, „Ломци“ – община Попово и „Валтата“ – община Петрич, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, Ви уведомяваме, че информацията във връзка с търговете ще бъде своевременно публикувана на сайта на дружеството – http://www.irrigationsystems.bg/ .