Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на одитни дейности по проект: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление в ИАРА”

Публична покана – 26.08.2015 г.

Заповед № РД – 525 – 26.08.2015 г.

Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания – 26.08.2015 г.

Протокол – 08.09.2015 г.

Договор № Д-80/09.09.2015 г. – част 1

Договор № Д-80/09.09.2015 г. – част 2