Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейностите по информация и публичност по проект: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление в ИАРА”

Публична покана – 06.08.2015 г.

Заповед № РД-473/06.08.2015 г.

Пълно описание на обекта на поръчката и технически изисквания – 06.08.2015 г.

Протокол – 18.08.2015 г.

Договор № 78/24.08.2015 г.