Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА “КАСКО” ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”