новини

връзки

Уведомления

21.10.2015
clip_image0024.jpg

ПМДР /2014 – 2020/

ЗАПОВЕД РД 09-243 ОТ 15.04.2015 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАБРАНА ЗА УЛОВ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ ПРЕЗ РАЗМНОЖИТЕЛНИЯ ПЕРИОД НА ВИДОВЕТЕ ВЪВ ВОДИТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ, Р. ДУНАВ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ОБЕКТИ

РИБНОСТОПАНСКИ ОБЕКТИ от 500 до 1500 МЕТРА НАДМОРСКА ВИСОЧИНА

ЗАПОВЕД № РД 09-152/09.03.2015 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОТНОСНО ЗАБРАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА РИБОЛОВ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В РИБНОСТОПАНСКИТЕ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т.1 И Т.2 ОТ ЗРА ИЛИ В ЗОНИ ОТ ТЯХ

Заповед № РД № 09-642/18.09.2015г.за изменение и допълнение на заповед № РД 09-152/09.03.2015г. на министъра на земеделието и храните за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл.3, ал.1, т.1 и т.2 от ЗРА или в зони от тях.

Заповеди на Министъра на земеделието и храните и на Изп. Директор на ИАРА

Приемни дни

Сигнали за измами и корупционни практики

Списък на валидните Удостоверения за свободен капацитет

Обществени поръчки - профил на купувача

Работни срещи

Проекти по ОПАК

opak_euro_logo31-300x192_10

 

14-22-42

banner-3step-1_2

obucheniq